ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                    ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 1 /7

С.Журавка

 

 

Про  добровільне  об*єднання 

с. Журавка та с. Тихі Верби

Журавської сільської ради

Городищенського  району

у об’єднану територіальну громаду

з адміністративним центром

у селищі Вільшана на основі  результатів

 громадського  обговорення.

 

 

Відповідно до статі  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне об*єднання  громад», заслухавши голову комісії по проведенню опитування Черняка В.В. », сесія Журавської сільської ради

 

                                               ВИРІШИЛА:

1.Затвердити протокол від 23.06.2018 року про підсумки таємного голосування з об’єднання с.Журавка та с.Тихі Верби у об’єднану  територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Вільшана.

 

2.На основі результатів опитування – не надавати згоду на об’єднання с.Журавка та с.Тихі Верби Журавської сільської ради Городищенського району у об’єднану  територіальну громаду з адміністративним центром у селищі Вільшана.

                                 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                      Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА YII СКЛИКАННЯ

Городищенського району Черкаської області

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 27.06.2018 року                                                            № 29-2/7

С.Журавка

 

Про виконання сільського

бюджету за  перший квартал 2018 року

 

Відповідно до статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Чистякової С.В. щодо виконання сільського бюджету за перший квартал 2018 рік, сесія Журавської сільської ради

 

                                               в и р і ш и л а:

 

         1. Інформацію головного бухгалтера  Чистякової С.В. про стан виконання місцевого бюджету за перший квартал 2018 рік  – взяти до відома.

 

         2. Затвердити виконання бюджету за  перший  квартал  2018 року

   в розмірі   97 %.

 

        

 

 

 Сільський голова                                                       Н.І.Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА YII СКЛИКАННЯ

Городищенського району Черкаської області

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 27.06.2018 року                                                                       № 29-3/7

С.Журавка

 

Про внесення змін до рішення сесії

сільської ради від 22.12.2017 р. № 23-13/7

«Про затвердження сільського бюджету на 2018 рік».

 

 

       

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, п.17 частини І статті 43 та статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в України” сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Абзаци 2, 3 пункту 1 викласти в новій редакції:

-                    видатки сільського бюджету у сумі 992500,00  гривень, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 990500,00  гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету 2000,00  гривень;

  • дефіцит загального  фонду Журавського бюджету у сумі 190500,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 2.Пункт 2 викласти в такій редакції :

«Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 990500,00 гривень. та спеціальному фонду 2000,00 гривень. згідно з додатком №3, до цього рішенн

 Пункт 6 викласти в новій редакції :

6. «Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 382550,00 гривень згідно з додатком № 5 до цього рішення».

 Додатки № 2,3,5,  викласти в новій редакції .

 

                Сільський голова                                   Н.І.Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

до рішення _______________ради

 

 

 

 

"Про _____________ бюджет  на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансування місцевий бюджет Виконком Журавської с/р на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

190 494,00

190 494,00

0,00

0,00

 

 

203000

Інше внутрішнє фінансування

-6,00

-6,00

0,00

0,00

 

 

203410

Одержано

274 592,65

274 592,65

0,00

0,00

 

 

203420

Повернено

-274 598,65

-274 598,65

0,00

0,00

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

190 500,00

190 500,00

0,00

0,00

 

 

208100

На початок періоду

210 800,27

210 800,27

0,00

0,00

 

 

208200

На кінець періоду

20 300,27

20 300,27

0,00

0,00

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

190 500,00

190 500,00

0,00

0,00

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

190 500,00

190 500,00

0,00

0,00

 

 

602100

На початок періоду

210 800,27

210 800,27

0,00

0,00

 

 

602200

На кінець періоду

20 300,27

20 300,27

0,00

0,00

 

 

603000

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бугалтер

 

С.В.Чистякова

 

 

 

         

Додаток № 5
до рішення  Журавської сільської ради
"Про внесення змін сільського бюджету на 2018 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
Журавського сільського бюджету  у 2018 році1

 

 

 

 

     

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої (регіональної) програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний та спеціальний фонди

 

3242

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

Турбота

20 000,0

 

20 000,0

 

6030

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

Благоустрій

255 550,0

 

255 550,0

 

4082

829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Підтримка та розвиток культурно- освітніх заходів

20 000,0

 

20 000,0

5012

0810

фізична культура і спорт

програм спортивних змагань,оздоровчомасові  заходи

2 000,0

 

2 000,0

7461

 

утримання та розвиток автомобільних робіт

 

85 000,0

 

85 000,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Всього

 

382 550,0

0,0

382 550,0

1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

Керівник секретаріату (секретар)Журавської сільської ради

Секретар Журавської сільської ради

С.В.Тимошенко

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА YII СКЛИКАННЯ

Городищенського району Черкаської області

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 27.06.2018 року                                                            № 29-4/7

С.Журавка

 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік

               Відповідно до статті 7, пункту 12.3, статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 чстини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Журавської сільської  ради

                                                                                              В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території Журавської сільської ради такі  податки і  збори:     

1.1.єдиний податок;

1.2.податок на  майно (нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки;плата за землю; транспортний податок);

         1.3.збір за місця для паркування транспортних засобів;

         1.4.туристичний збір.

2. Затвердити:

2.1. Типове положення про оподаткування єдиним податком.

(додаток 1);

2.2. Типове положення про оподаткування податком на майно

 ( податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – додаток 2,

         платою за землю – додаток 3;

транспортним податком – додаток 4;

2.3. Типове положення про оподаткуваннязбором за місця для паркування транспортних засобів.(додаток5);

2.4. Типовеположення про  оподаткування туристичним збором. (Додаток 6).

3. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Журавської сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та землекористування і охорони навколишнього середовища.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

За дорученням сесії  

сільський  голова                                              Н.І.Жежерун      

 

 

                                           Додаток № 1

                                                                                   до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                               від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                 ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2019 РІК»

                                              

Типове Положення

про оподаткування єдиним податком

           

1. Платники збору

Платниками збору є фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць

2. Об’єкт оподаткування

Перелік видів діяльності, що здійснюються на умові сплати єдиного податку, шляхом придбання свідоцтва та розміри місячних сум податку в гривнях відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД).

3. Ставка збору

        1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків від прожиткового мінімуму визначеного для особи працездатного віку.

        2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки єдиного податку » до цього Типового положення ;

 

            5. Сплата збору

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і  зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

Сільський  голова                     ___________           Н.І. Жежерун

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток № 2                                       

                                                                                              до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                                           від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                          «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                          ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2019 РІК»

 

 

Типове положення

про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

 

2. Обєкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Типового положення *;

 

5. Пільги зі сплати податку:

5.1. перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4
статті 266Податкового кодексу України;

5.2. перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначено у додатку 1.2 «Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цьогоТипового положення;

5.3. перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1 – 266.7.3 пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.

 

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

 

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

___________

* У разі встановлення ставок залежно від місця розташування об’єктів нерухомості   (зональності) визначити у положенні такі зони.

 

Сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

                                        Додаток № 3

                                                                                              до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                                       від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                          «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                          ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2018 РІК»

Типове положення

про оподаткування платою за землю

1. Платники плати за землю:

1.1.   платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України;

1.2.   платників орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі – орендна плата) визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

 

2. Об’єкти оподаткування:

2.1.   об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України;

2.2.   об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3
статті 288 Податкового кодексу України.

 

3. База оподаткування:

3.1.   базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 Податкового кодексу України;

3.2.   базу оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.4
статті 288 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки/розмір:

4.1.   ставки земельного податку визначено у додатку 3.1 «Ставки земельного податку» до цього Типового положення;

4.2.   розмір орендної плати визначено пунктом 288.5 статті 288 Податкового кодексу України.

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1.  перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України;

5.2.  перелік пільг для юридичних  осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України;

5.3.  перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено у
додатку 3.2 «Пільги зі сплати земельного податку» до цьогоТипового положення;

5.4.  перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України;

5.5.  порядок та особливості застосування пільг визначено
пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 

 

6. Порядок обчислення:

6.1.  порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України;

6.2.  порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 Податкового кодексу України;

 

7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

 

 

           Сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

                                                Додаток № 4

                                                                                              до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                                         від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                          «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                          ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2019 РІК»

 

 

 

Типове положення

про оподаткування транспортним податком

 

 

1. Платників транспортного податку визначено пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.

 

2. Обєкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України.

 

4. Ставки податку визначено пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України;

 

5. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 267.6.1 – 267.6.10 пункту 267.6, статті 267 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період для податку визначено підпунктом 267.5.1 пункту 267.5 статті 267Податкового кодексу України.

 

7. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 267.7, 267.8 статті 267Податкового кодексу України.

 

 

 

         Сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Додаток № 5

                                                                                              до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                                       від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                          «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                          ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2019 РІК»

 

 

Типове положення

про оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів

1. Платників  зборуза місця для паркування транспортних засобів(далі – збору) визначено підпунктом 2681.1.1  пункту 2681 .1 статті 2681 Податкового кодексу України.

 

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, розташована за адресою с. Журавка, вулиця Соборна, 22.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є площа земельної ділянки в розмірі 10,0 кв.м. відведена для паркування одного  транспортного засобу.

 

3. Ставка  збору визначена підпунктом 2681.3.1 пункту 2681.3  статті 2681 Податкового кодексу України та становитиме 0,075 % від мінімальної заробітної плати за                         1 квадратний метр площі земельної ділянки, визначеної пунктами 2, 3 цього Типового положення ;

 

4. Порядок обчислення та строки сплати збору визначені підпунктами 2681 .5.1 – 2681 .5.3 пункту 2681.5   статті 2681 Податкового кодексу України.

 

 

 

       Сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

                                              Додаток № 6

                                                                                              до рішення сесії Журавської сільської  ради

                                                                                                     від  27.06.2018 року № 29-4/7

                                          «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ

                                          ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2019 РІК»

 

 

Типове положення

                                        про оподаткування  туристичним збором

1. Платників туристичного збору визначено підпунктами 268.2.1 , 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

 

2. Базу справляння збору визначено підпунктами 268.4.1, 268.4.2 пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

 

3. Ставка туристичного збору визначена підпунктом 268.3.1 пункту 268.3  статті 268 Податкового кодексу України та становитиме 1,000% до бази справляння збору;

 

4. Податкові агенти визначені підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України;

 

 

5. Особливості справляння збору та порядок сплати  визначено підпунктами 268.6.1, 268.7.1  – 268.7.3 пунктів 268.6, 268.7   статті 268 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.2
до Типового Положення про
оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Журавської сільської ради
від  27.06.2018 року  №  29-4/7

 

 

Пільги зі сплати земельного податку

на 2019  рік,

введені в дію з 01.01.2019 року

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області1

Код району1

Код КОАТУУ1

Назва1

23

01

04408420

С. Журавка

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок2

Розмір пільги

(у відсотках)

Орган місцевого самоврядування

100

 

 

 

1 Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

 

2 Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281, 282 Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

              Сільський голова                                                                           Н.І. Жежерун

 

Додаток 2.2
до Типового Положення про
оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Журавської сільської ради
від  27.06.2018 року  № 29-4/7

 

Пільги зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на 2019 рік,

введені в дію з 01.01.2019 року

 

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області1

Код району1

Код КОАТУУ

Назва1

23

01

04408420

 Село Журавка

 

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд2

Розмір пільги

(у відсотках)

                                               Орган місцевого самоврядування

100

 

 

 

1 Зазначається код КОАТУУ, код області та району, назва адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту або території об’єднаної територіальної громади, на які поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування. У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

 

2 Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 266.4.2  Податкового кодексу України. 

                                 

  Сільський голова                                                                          Н.І. Жежерун

 

 

 

Додаток 3.1
до Типового Положення про
оподаткування платою за землю

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Журавської сільської ради
від 27.06.2018  №  29-4/7

 

Ставки земельного податку1

на 2019 рік,

введені в дію з 01.01.2019 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

23

01

04408420

                                 c.Журавка

 

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для ведення фермерського господарства 

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства 

0,3

0,3

1,0

1,0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.05

Для індивідуального садівництва 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.06

Для колективного садівництва 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.07

Для городництва 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.09

Для дослідних і навчальних цілей 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 

0,3

0,3

0,5

0,5

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення  

0,3

0,3

0,5

0,5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

0,3

0,3

0,5

0,5

02

Землі житлової забудови

х

х

х

х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

0,030

0,030

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва 

0,030

0,030

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

0,030

0,030

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 

0,030

0,030

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів  

0,030

0,030

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва 

0,030

0,030

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови  

0,030

0,030

 

 

02.08

 

 

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

0,030

0,030

 

 

03

Землі громадської забудови

х

х

х

х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування  

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги 

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування  

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів 

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

3,000

3,000

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 

 

 

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

 

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  

 

 

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  

 

 

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

х

х

х

х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників 

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використання природних заповідників 

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використання національних природних парків 

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів 

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків 

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків 

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використання заказників 

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ 

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи 

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва  

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

3,0

3,0

3,0

3,0

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

 

 

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,500

1,500

1,500

1,500

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 

 

 

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення 

 

 

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 

 

 

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів 

 

 

 

 

10.06

Для сінокосіння 

 

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб 

 

 

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

 

 

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт 

 

 

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 

 

 

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

11

Землі промисловості

х

х

х

х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами  

 

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

 

 

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 

 

 

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 

 

 

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

12

Землі транспорту

х

х

х

х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 

 

 

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

 

 

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  

 

 

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства 

 

 

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 

 

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту 

 

 

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

 

 

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 

 

 

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

13

Землі зв'язку

х

х

х

х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

3,000

 

3,000

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку 

 

 

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку 

 

 

 

 

13.04

виключено

 

 

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

14

Землі енергетики

х

х

х

х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

3,000

 

3,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії 

 

 

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

15

Землі оборони

х

х

х

х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

 

 

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

 

 

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

16

Землі запасу

 

 

 

 

17

Землі резервного фонду

 

 

 

 

18

Землі загального користування

 

 

 

 

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

 

 

    Сільський  голова                                                                                                                       Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3.3

до Типового Положення  про оподаткування платою за землю

Ставки орендної плати за земельні ділянки, які надані у користування

на умовах оренди фізичним та юридичним особам

на території Журавської сільської ради на 2019рік

 

№з/п

Функціональне використання земельної ділянки

Розмір орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки

1

Розміщення та обслуговування магазинів, кафе, барів, заправочна станція  та інших об’єктів , пов’язаних з торгівлею :

5

2.

Землі зв’язку

12

3.

Землі транспорту

12

4.

Земельні ділянки зайняті об’єктами переробки с/г продукції

8

5.

Землі зайняті складськими приміщеннями

8

6

Землі сільськогосподарського призначення :

 

6.1.

Землі під господарськими будівлями та дворами

8

6.2.

рілля

8

6.3.

Багаторічні насадження

3

6.4.

Для сінокосіння і випасання худоби (пасовища)

3

6.5.

Господарські шляхи

3

6.6.

Проектні шляхи

8

6.7.

Не витребувані та не переоформлені земельні частки «паї»

8

7.

Землі водного фонду :

 

7.1.

Під водним об’єктом (в межах села)

3

7.2.

Під водним об’єктом (за межами села)

3

7.3

Землі під гідротехнічними спорудами , іншими водогосподарськими спорудами

3

7.4.

Землі  під болотами

 

8.

Землі промисловості

12

 

 

 

 

 

    Сільський  голова                                                                                         Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                                ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                     № 29-5  /7

С.Журавка

 

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок із земель

сільськогосподарського призначення

у власність громадянці Чистяковій Ніні Іванівні.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП «Укргеоінформ», сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельниої ділянки у власність громадянці   Чистяковій Ніні Іванівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2263 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборній , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0113, в межах Журавської  сільської ради.

1.2. Передати земельну ділянку у власність гр. Чистяковій Н.І. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

2. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Чистяковій Ніні Іванівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0436 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборна , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:02:001:0119, в межах Журавської  сільської ради.

2.2. Передати земельну ділянку у власність гр. Чистяковій Н.І.  для  ведення особистого селянського господарства. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                      Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                                 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                     № 29- 6 /7

С.Журавка

 

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок із земель

сільськогосподарського призначення

у власність громадянці Черняк Тетяні Миколаївні.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП «Укргеоінформ», сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельниої ділянки у власність громадянці  Черняк Тетяні Миколаївні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4622 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Я.Мудрого , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0103, в межах Журавської  сільської ради.

1.2. Передати земельну ділянку площею 0,4622 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Я.Мудрого , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0103у власність гр. Черняк Т.М. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

2. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Черняк Тетяні Миколаївні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4026 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:02:001:0111, в межах Журавської  сільської ради.

2.2. Передати земельну ділянку площею 0,4026 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:02:001:0111, в межах Журавської  сільської радиу власність гр. Черняк Т.М. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                      Н.І. Жежерун

 

                                                                            

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                     № 29-7  /7

С.Журавка

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення у власність громадянину Баранику Олександру Івановичу.

 

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП «Укргеоінформ», сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельниої ділянки у власність громадянину  Баранику Олександру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1593 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Братів Ласкавих , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0105, в межах Журавської  сільської ради.

1.2. Передати земельну ділянку площею 0,1593 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Братів Ласкавих , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0105 у власність гр. Баранику Олександру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства. 

2. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Баранику Олександру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3619 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Братів Ласкавих , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:02:001:0112, в межах Журавської  сільської ради.

2.2. Передати земельну ділянку площею 0,3619 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Братів Ласкавих , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:02:001:0112 у власність гр. Баранику Олександру Івановичу для  ведення особистого селянського господарства.  

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                      Н.І. Жежерун

                                                                                                           

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                 ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29-8  /7

С.Журавка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

 господарських будівель і споруд   

в межах с. Журавка Городищенського району .

 

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                                                     В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Берегового, 15.

1.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0121  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Берегового, 15 у комунальну власність Журавської сільської ради.

1.2. Передати у приватну власність гр. Пугач Ользі Михайлівні.

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0121 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Берегового, 15.

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 38.

2.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0117 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 38 у комунальну власність Журавської сільської ради.

2.2. Передати у приватну власність гр. Совенку Петру Васильовичу

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0117 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 38.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 9 /7

С.Журавка

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  в межах с. Журавка Городищенського району.

 

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявну документацію  із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , сесія Журавської сільської ради

 

                                               ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства по вул. Берегового,  в межах с. Журавка Городищенського району гр. Пугач Ользі Михайлівні загальною площею 0,3696  га., згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0120, в межах Журавської  сільської ради.

 

1.1. Передати земельну ділянку у власність гр. Пугач О.М. для  ведення особистого селянського господарства. 

 2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства по вул. Семидоліна,  в межах с. Журавка Городищенського району гр. Совенко Катерині Максимівні  загальною площею 1, 07 га., згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, в тому числі 0,58 га кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:002:0002, в межах Журавської  сільської ради, 0,49 га кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:002:0004, в межах Журавської  сільської ради.

2.1. Передати земельну ділянку у власність гр. Совенко  Катерині Максимівні для  ведення особистого селянського господарства. 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства по вул. Ярослава Мудрого,  в межах с. Журавка Городищенського району гр. Совенку Петру Васильовичу  загальною площею 1, 1996 га, згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, в тому числі 0,60 га кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0122, в межах Журавської  сільської ради, 0,5996 га кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0118, в межах Журавської  сільської ради.

3.1. Передати земельну ділянку у власність гр. Совенку  Петру Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства. 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                               Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                       ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 10 /7

С.Журавка

 

 

Про надання дозволу  громадянам на виготовлення

технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) та згоди на відновлення меж

земельної ділянки для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд.

 

 

            Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Конституцією України, ст.ст. 12, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про  землеустрій», розглянувши заяви громадян, зважаючи на наявну земельно-кадастрову документацію, рекомендації членів постійної комісії з питань землеустрою та охорони навколишнього  середовища,  Журавська сільська рада

                                                           в и р і ш и л а:

  1. Надати дозвіли на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та згоду на відновлення  меж земельних ділянок громадянам:

- Єрош Раїса Володимирівна - 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Берегового, 6;

- Совенко Андрій Амросійович- 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул.Заслонова,12.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                       Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

                                                    ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 11 /7

С.Журавка

 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  у власність громадянам.

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12 ,19, 20, 22, 33, 38, 39, 40, 60, 61, 63, 71, 78, 79, 79-1, 81, 83, 93, 112, 113, 114, 116, 118, 120 Земельного Кодексу України, ст.ст. 16, 21 розділу VІІ прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про державний земельний кадастр» та постанови № 1051 від 17.10.2012 р. КМУ «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв*язку з їх розмежуванням» № 233- VІІ від 14.05.2013 р., ЗУ «Про землеустрій» ст.ст. 8, 19, 20, 22, 25, 50, розглянувши заяви громадян по вирішенню земельних відносин та заслухавши висновки земельної комісії, сесія Журавської сільської ради     

                                               ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства (рілля) громадянам у межах с. Журавка згідно з поданими заявами, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», які знаходяться у фактичному користуванні громадян:

 

- Карпінець Ольга Миколаївна - 0,50 га с. Журавка, вул.Берегового;

- Совенко Андрій Амросійович – 0,27 га с.Журавка , вул.. Заслонова;

- Білоконь Микола Васильович – 2,0 га с.Тихі Верби, вул..Симидоліна

- Чистякова Галина Хомівна – 0,45 га с.Журавка ,  вул..Шевченка.

 

2. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 16.03.2018 року № 26-13/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,60 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Жежеруна  у приватну власність гр. Добрянському Анатолію Васильовичу та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Гнидюк Віталії Василівні- 0,60 га для ведення осг с. Журавка, вул.Жежеруна;

 

3. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 16.03.2018 року № 26-13/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,30 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Заслонова  у приватну власність гр. Совенку Валентину Васильовичу та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Совенку В’ячеславу Валентиновичу – 0,30 га для ведення осг с.Журавка , вул.. Заслонова;

 

4. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 16.03.2018 року № 26-13/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,30 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Заслонова  у приватну власність гр. Совенку Валентину Васильовичу та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Баранику Юрію Володимировичу – 0,30 га для ведення осг с.Журавка , вул.. Заслонова;

 

5.Відмінити рішення Журавської сільської ради від 16.03.2018 року № 26-11/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,30 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Заслонова  у приватну власність гр. Жежерун Марії Климівні та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Жежерун Світлані Миколаївні – 0,30 га для ведення осг с.Журавка , вул.. Заслонова;

 

6.Відмінити рішення Журавської сільської ради від 19.10.2017 року № 21-9/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,41 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Заслонова  у приватну власність гр. Томіленко Марії Андронівні та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Томіленку Тарасу Володимировичу – 0,41 га для ведення осг с.Журавка , вул.Шевченка

 

7.Відмінити рішення Журавської сільської ради від 19.10.2017 року № 21-9/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,50 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Соборна  у приватну власність гр. Ковальовій Ользі Данилівні та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Діденко Яніна Леонідівна – 0,50 га с.Журавка, вул. Соборна;

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

                                      

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 12 /7

С.Журавка

 

 

Про розгляд запитів Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

 

 

         Розглянувши запити Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 17.05.2018 року № 2078/0/95-18 керуючись ч.7 ст. 118, ч. 11 ст. 25 Земельного Кодексу України, ч. 3 ст. 24, ст.42, ч.2 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, сесія Журавської сільської ради

                                               в и р і ш и л а:

1. Прийняти до відома запити Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 17.05.2018 року № 2078/0/95-18   «Про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі якої земельні ділянки можуть бути передані у власність громадянам:

- Орещенко Олена Борисівна- 0,25 га;

2. Надати Головному управлінню Держгеокадастру у Черкаській області згоду на розробку документації із землеустрою на підставі якої земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані в адмінмежах Журавської сільської ради (за межами населеного пункту) можуть бути передані у власність вищезазначеним громадянам.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

         

 

           

                                                                            

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                    ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 13 /7

С.Журавка

 

Про розгляд заяв громадян

щодо можливості надання дозволу

на розроблення документації

із землеустрою в адмінмежах

Журавської сільської ради

( за межами населеного пункту).

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи доручення Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014 № 37732/0/1-14 та наказу Державного агенства земельних ресурсів України від 15.10.2014 року № 328 «Про введення в дію рішень колегії Держземагенства України від 14.10.2014», розглянувши заяви громадян про можливість надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для ведення особистого селянського господарства  в адмінмежах Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області , враховуючи рекомендації депутатів сільської ради, Журавська сільська рада

 

                                              вирішила: 

 

1.Погодити  надання  дозволів на розроблення  документації із землеустрою для ведення особистого селянського господарства громадянам:

Совенко Любові Артемівні  орієнтовною площею 2,0  га на території Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області із земель державної форми власності відповідно до наданої схеми розташування земельної ділянки;

Добрянському Володимиру Анатолійовичу орієнтовною площею 2,0  га на території Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області із земель державної форми власності відповідно до наданої схеми розташування земельної ділянки;

Руденко Наталії  Василівні  орієнтовною площею 0,2999 га на території Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області із земель державної форми власності відповідно до наданої схеми розташування земельної ділянки.

2.Доручити секретарю сільської ради направити копію цього рішення до Головного управління Держгеокадастру  у Черкаськійобласті.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                ПРОЕКТ     РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 13 /7

С.Журавка

 

Про розгляд заяв громадян  щодо можливості

надання дозволу на розроблення документації

із землеустрою в адмінмежах Журавської сільської ради

( за межами населеного пункту).

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи доручення Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Гройсмана В.Б. від 08.10.2014 № 37732/0/1-14 та наказу Державного агенства земельних ресурсів України від 15.10.2014 року № 328 «Про введення в дію рішень колегії Держземагенства України від 14.10.2014», розглянувши заяви громадян про можливість надання дозволів на розроблення документації із землеустрою для ведення особистого селянського господарства  в адмінмежах Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області , враховуючи рекомендації депутатів сільської ради, Журавська сільська рада

                                             вирішила: 

1.Погодити  надання  дозволів на розроблення  документації із землеустрою для ведення особистого селянського господарства громадянам:

Руденко Наталії  Василівні  орієнтовною площею 0,2999 га на території Журавської сільської ради Городищенського району Черкаської області із земель державної форми власності відповідно до наданої схеми розташування земельної ділянки.

2. Доручити секретарю сільської ради направити копію цього рішення до Головного управління Держгеокадастру  у Черкаськійобласті.

За дорученням сесії

сільський голова                                      Н.І. Жежерун

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                   ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 14 /7

С.Журавка

 

 

Про розгляд заяви сільського голови 

Жежерун Н.І. про надання відпустки за  2018 рік. 

 

 

Відповідно до статті 84 КЗУпП, розглянувши та обговоривши заяву сільського голови Жежерун Надії Іванівни про надання чергової відпустки з виплатою коштів на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових  питань, та на підставі пункті 3.8 розділу ІІІ «Трудові відносини» Колективного договору, заслухавши головного бухгалтера сільської ради Чистякову С.В., Журавська сільська рада

 

                                      в и р і ш и л а:

 

         1. Надати сільському голові Жежерун Надії Іванівні чергову відпустку за 2018 рік   з  10 липня  2018 року з виплатою коштів на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових  питань в розмірі середньомісячної заробітної плати (згідно з поданою заявою).

 

         2. На час відпустки сільського голови виконання обов’язків у межах повноважень покласти на секретаря сільської ради Тимошенко С.В.

 

         3. Контроль за виконання пункту 1 даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Чистякову С.В.

 

         За дорученням сесії

         сільський голова                                                 Н.І.Жежерун

 

 

 

                                    

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району       Черкаської області

 

                                                    ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від 27.06.2018 року                                                                                № 29- 15 /7

С.Журавка

 

 

Про затвердження плану роботи

Журавської сільської ради  на

ІІІ-й квартал 2018 року.

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря сільської ради  Тимошенко С.В. про планування роботи сільської ради  на ІІІ-й квартал 2017 року, сесія Журавської сільської ради

 

                                      в и р і ш и л а:

 

         1. Затвердити план роботи сільської ради  на ІІІ-й квартал  2018 року. (План додається.)

 

         2. Забезпечити розгляд питань на сесії сільської ради  відповідно до затвердженого плану.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Тимошенко С.В.

 

 

 

         За дорученням сесії

         сільський голова                                                          Н.І.Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

 

РОБОТИ     ЖУРАВСЬКОЇ    СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

 

НА   ІІІ  КВАРТАЛ     2018  РОКУ

 

 

Липень 2018 року

 

1. Про хід виконання місце-                       постійна комісія                   Чистякова С.В.

вого бюджету за за 9 місяців                       з питань планування

2018 року.                                                     бюджету, фінансів

та соц..-культ. розв.

                                                                       села

 

 

2. Про хід виконання Програ-                    постійна комісія                   Чистякова С.В.

ми соціально-економічного                                   з питань планування

та культурного розвитку                            бюджету, фінансів

села за за 9 місяців 2018 р.                           та соц..-культ. розв.

                                                                       села

                       

3. Про аналіз звернень гро-                         ТимошенкоС.В.-                  Тимошенко С.В.-

мадян за за 9 місяців  2018                          секретар                                секретар

року                                                              

Серпень 2018 року

 

4.Про організацію та відзна-                      Кушнірук А.Т.-                     Кушнірук А.Т.         

чення в селі Дня незалежності                   голова комісії з

України                                                         питань соціально-
                                                                       культ. розвитку

 

5. Про стан підготовки навчаль-                  Черняк В.В.-                          Черняк В.В.

но-виховного комплексу до но-                   директор НВК                                   директор НВК

вого навчального року.

 

 

Секретар                                                                   С.В.Тимошенко