ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

  ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                                                №  33 - 1/7

С.Журавка

 

Про затвердження Програми

соціально-економічного та

культурного розвитку села

на 2019 рік

 

Заслухавши та обговоривши питання про план соціально-економічного та культурного розвитку села на 2019 рік, сесія сільської ради відмічає, що основні  заходи соціально-економічного розвитку села, розроблені у відповідності з вимогами Закону України «Про державне програмування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 1,2 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Журавської сільської ради

                                      в и р і ш и л а:

            1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку села на 2019 рік. /Програма додається/.

        

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

 

 

 

            За дорученням сесії

         сільський голова                                                         Н.І. Жежерун

                                                     

 

 

                                                                           Затверджено рішенням  сесії

                                                                                              сільської ради № 33-1/7

                                                                                              від 21.12.2018 року

 

 

         Програма

соціально-економічного та культурного розвитку села

на 2019 рік.

 

№ пп

Заходи

Термін виконання

   

 

1

Встановлення вуличного освітлення по неосвітлених вулицях села

Протягом року

   

 

2

Ремонт дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих біля  Обеліска Слави

Протягом року

   

 

3

Будівництво туалету громадського використання( біля БК)

ІІ-й квартал

   

4

Соціальний супровід незахищених та пільгових категорій населення села (за умови передбачення законодавством: оформлення житлових субсидій, оформлення пільги на тверде паливо та ін.);

Протягом року

   

5

Соціальний супровід учасників АТО та їх сімей

Протягом року

   

6

Відродження сільських народних традицій, підтримка самодіяльної творчості

 

Протягом року

   

7

Розвиток спорту в селі

Протягом року

   

 

 

Секретар сільської ради                                             С.В.Тимошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

  ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21.12.2018 року                                                             №  33 -2 /7

С.Журавка

 

Про затвердження програми

«Турбота» на 2019 рік.

 

         З метою поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, інвалідів села, незахищених верств населення та матеріальної підтримки осіб, які потрапили у складні життєві обставини, керуючись ст. 26, ст. 28, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Журавської сільської ради

 

                                      в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Програму «Турбота» на 2019 рік. (Додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                 Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

Затверджено рішенням  сесії

                                                                                              сільської ради № 33-2/7

                                                                                              від 21.12.2018 року

 

Сільська програма  «Турбота»

на 2019 рік

 

                                   1. Загальні положення і мета

На підставі статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення потреб соціально-незахищених верств населення.

 

                            2. Мета та завдання програми:

Мета програми полягає у створенні організаційно-нормативних механізмів для фінансування заходів, спрямованих на підтримку ветеранів війни, праці, вимушених переселенців, сімей учасників АТО, незахищених верств населення та осіб, які потрапили у складні життєві обставини із числа   проживаючих жителів  у селі не менше 1 року.

         Основними завданнями програми є:

1. Допомога на лікування.

2. Допомога особам, які потрапили у складні життєві обставини.

3.Допомога на поховання.

4. Допомога вимушеним переселенцям з АР Крим, з районів збройного конфлікту та тимчасово окупованої території та сім’ям учасників АТО.

                            3. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах коштів, передбачених сільським бюджетом на 2019 рік, не заборонених законодавством.

 

                            4.Очікувані результати

Виконання даної програми дає можливість:

Покращити стан здоров’я громадян;

покращити матеріальний стан громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

підтримати рідних померлих;

підтримати вимушених переселенців з АР Крим, з районів збройного конфлікту та тимчасово окупованої території та сім’ї учасників АТО.

 

Фінансування даної програми здійснювати в межах, затверджених рішенням сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік», бюджетних призначень та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

 

         Секретар                                                                       С.В. Тимошенко

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ        Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21.12.2018 року                                                                       №  33 - 3/7

С.Журавка

 

Про затвердження Програми 

«Благоустрій» на 2019 рік.

        

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Бюджетного Кодексу України, з метою полiпшення благоустрою населеного пункту, покращення здоров»я громадян, покращення екологічної обстановки на території села та санітарно-епідемічного благополуччя, упорядкування і утримання в належному стані населеного пункту, вулиць, прилеглих до доріг територій, зелені та паркових зон, пам’ятників історії, братської могили, кладовища,  утримання вуличного освітлення, сесія Журавської сільської ради

 

                                               ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити програму “ Благоустрій» на 2019 рік (програма додається.) 

2.Передбачити в бюджеті Журавської сільської ради на 2019 рік видатки на фінансування програми « Благоустрій» на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                 Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

Додаток  до рішення сесії

                                                                                              від  21.12.2018 року  33-3 /7

Програма

            екологічного захисту території с.Журавка «Благоустрій»

                                                           на 2019 рік

                                               1. Загальні положення.

            На підставі законодавства України та з метою створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення здоров»я громадян, покращення екологічної обстановки на території села та санітарно-епідемічного благополуччя, упорядкування і утримання в належному стані населеного пункту, вулиць, прилеглих до доріг територій, зелені та паркових зон, пам’ятників історії, братської могили, кладовища,  утримання вуличного освітленння  розроблена Програма екологічного захисту території с.Журавка на 2019 рік  «Благоустрій»..

                                               2. Мета і завдання.

            Мета Програми полягає у створенні організаційно-нормативних механізмів для фінансування заходів, спрямованих на благоустрій села з різних джерел.

                                               3.Основними завданнями програми є:

ремонт та реконструкція вулиць села;

упорядкування тротуарів центральної частини села;

утримання вуличного освітлення;

встановлення камер відео спостереження;

удосконалення санітарного очищення села та утримання місць поховань в селі, благоустрій, охорона та утримання кладовищ (закріплення участків території села за підприємствами, установами, організаціями, що діють у населеному пункті) ;

впорядкування території у центрі села (під бувшими магазинами О.П. Каракая)

реконструкція, відновлення та покращення зелених насаджень;

упорядкування парку біля БК;

розвиток житлово-комунального господарства;

збереження, раціональне використання та відтворення природних ресурсів;

забезпечення екологічної безпеки, зведення до мінімуму наявні відходи, їх утилізація та знешкодження;

будівництво туалету громадського використання біля БК;

встановлення громадських туалетів на сільських кладовищах с. Журавка, с. Тихі Верби.

 

                                               4. Фінансове забезпечення.

            Фінансування Програми буде здійснюватись у межах коштів, передбачених сільським бюджетом на 2019 рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.

                                               5. Очікувані результати.

            Виконання Програми дасть змогу максимально підвищити рівень розвитку соціальної інфраструктури села, а саме:

поліпшення стану вулично-дорожньої мережі;

озеленення території села;

поліпшення естетичного вигляду територій та місць загального користування.

 

 

Секретар  сільської ради                                                             С.В. Тимошенко

 

 

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 22.12.2018 року                                                            №  33- 4/7

С.Журавка

 

Про затвердження Програми організації

та фінансування у 2019 році громадських робіт.

 

            Відповідно до п.22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись статтею 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, сесія Журавської сільської ради

                                               в и р і ш и л а:

1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади – затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення на 2019 рік (додається).

2. Виділити кошти з місцевого бюджету.для організації та проведення   оплачуваних громадських робіт для зареєстрованих безробітних ( при потребі).

3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення с.Журавка на 2019 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-культурного розвитку села.

 

За дорученням сесії

            сільський голова                                                    Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення сільської ради

                                                                                  від 21.12.2018 року № 33-4/7

 

Програма

організації та фінансування у 2019 році громадських робіт

 

            1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із важливих заходів підтримки осіб з числа незайнятого населення у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів, або із значними фізичними зусиллями та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

            Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012  № 5067-УІ, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітніх.

            2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення жителів села до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм села, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

            Основними завданнями Програми є:

забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

взаємодія органу місцевого самоврядування районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

            3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки                       виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення села, на які спрямована Програма, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів, або із значними фізичними зусиллями та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

            Термін виконання Програми – 2019 рік.

            4. Перелік видів громадських робіт

4.1. перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, роботодавців:

1. благоустрій села, зокрема роботи із благоустрою на кладовищах;

2. підсобні роботи по будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери;

3. проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг

4. роботи з інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.

5. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей.

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

Роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;

Інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування

            громадських робіт для населення села у 2019 році

№ з/п

                Зміст  заходу

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі громадських робіт

2019 рік

Виконавчий комітет

2

Забезпечувати оперативне вирішення

першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2019 рік

Виконавчий комітет

3

Визначити обсяги громадських робіт:

прибирання сміття вздовж узбіч доріг;

покраска, побілка;

прибирання кладовища;

обкошування території (по мірі забур*янення);

знесення самодіючих кущів;

інші роботи, не заборонені Законом України «Про зайнятість населення»

2019 рік

Виконавчий комітет

4

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

 

2019 рік

Виконавчий комітет

5

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2019 рік

Виконавчий комітет

7. Контроль за ходом виконання Програми  покладається на виконавчий комітет Журавської сільської ради та районний центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Городищенську районну раду, районний центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА до 1 лютого 2019 року.

8. Очікуваний кінцевий результат Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм села, ремонтом об’єктів соціальної сфери тощо.

 

 

Секретар                                                                              С.В. Тимошенко

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21.12.2018 року                                                                       №  33 -5 /7

С.Журавка

 

Про затвердження програми

«Підтримка та розвиток

 культурно-освітніх заходів»

 

Відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України і Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», з метою сприяння розвитку народної творчості та відродження   національних традицій, на виконання рішень Городищенської районної ради та адміністрації щодо затвердження Програми розвитку Городищини,  відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Журавська сільська рада

                                               в и р і ш и л а :

1. Затвердити програму «Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів» на 2019 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального обслуговування населення.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                 Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії сільської ради

            № 33- 5/7  від 21.12. 2018 року

П Р О Г Р А М А

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 З метою формування і розвитку сучасної інфраструктури галузі культури та  мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організації змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва, проведення різноманітних заходів розроблено програму «Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів».

                                             2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,

організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності населення села;

проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

- відродження, збереження та розвиток одного з важливих елементів традиційної культури Українського народу – художніх промислів;

створення необхідних умов для роботи майстрів народного мистецтва та народних промислів;

залучення до цієї справи молодого покоління шляхом відновлення системи позашкільної освіти у галузі народних художніх промислів.

3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету у межах видатків, затверджених у бюджеті сільської ради на відповідний бюджетний період.

                                               4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікуваним результатом затвердженої програми є :

-поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення села;

-розвиток та підтримка творчих колективів, талановитої молоді, широке залучення дітей та підлітків до культурних надбань;

-підвищення рівня виконавської майстерності учасників аматорських колективів художньої творчості;

-проведення на високому професійному рівні культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних, обласних, районних та сільських свят;

-проведення на відповідному рівні офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств села, інших сіл та міст України та закордонних держав;

-гідне представлення сільської  влади на урочистих подіях, ювілеях та інших заходах, що відбуваються в населеному пункті, в містах України та за кордоном;

-створення правових, економічних та організаційних умов для збереження, відродження і розвиту художніх промислів;

-відродження  виробництва народних художніх виробів та сувенірної продукції;

-вивчення, збереження і популяризація культурної спадщини громади села;

-відновлення традиційних ринків збуту виробів народних художників;

-участь та представлення села на гідному рівні у різноманітних святах та заходах.

 

 

Секретар                                                                                           С.В. Тимошенко

 

                                                                                

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                                       №  33-6 /7

С.Журавка

 

Про затвердження Програми

спортивних змагань,оздоровчо-

масових заходів с. Журавка на 2019 рік

 

          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою подальшого розвитку фізичної культури та спорту в селі   Журавська сільська рада     

в  и  р  і  ш  и  л  а :

1.Затвердити сільську Програму спортивних змагань та оздоровчо-масових заходів с. Журавка  згідно  з додатком.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров*я, спорту, соціального захисту населення.

 

За дорученням сесії

    сільський голова                                                Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

                                                                                                  Рішенням сесії сільської ради

                                                                                                  № 33-6/7 від 21.12.2018 року

 

 

П р о г р а м а

спортивних змагань та оздоровчо-масових заходів на 2019 рік.

 

 

 

      Керуючись ст..43 ЗУ ,, Про місцеве самоврядування в Україні ,, та з метою подальшого розвитку фізичної культури та спорту в селі розроблена сільська програма спортивних змагань та оздоровчо-масових заходів на 2019 рік. В основу програми покладено пропозиції щодо поліпшення та популяризації  фізичної культури та спорту, пропаганди здорового способу життя , залучення широких верств населення до систематичних занять фізичними вправами. Орган місцевого самоврядування проводить роботу, спрямовану на забезпечення соціально-економічних,правових гарантій у сфері розвитку культури і спорту.

 

 

1.Мета та завдання :

 

-  популяризація фізичної культури і спорту;

-  пропаганда  здорового способу життя;

-  залучення  школярів та молоді  до систематичних занять фізичними вправами;

-  придбання спортивних знарядь для організації оздоровчо-масових заходів;

-  організація змагань та оздоровчо-масових заходів.

 

 

2.Фінансове забезпечення.

 

   Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету в межах видатків на відповідну галузь та інших джерел ,що не суперечать законодавству.

 

3.  Очікувані результати.

 

      Виконання програми дасть змогу  забезпечити посилення фізичного розвитку  населення с.Журавка.

 

 

Секретар                                                                                          С.В. Тимошенко

 

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                                         №  33 – 7/7

С.Журавка

Про встановлення лімітів споживання

електроенергії бюджетними установами

у 2019 році

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи необхідність встановлення лімітів споживання електроенергії в кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів фінансування, передбачених кошторисом видатків на 2019 рік, сесія Журавської сільської ради

в и р і ш и л а:

1. Встановити ліміти споживання електроенергії в розрізі установ і помісячно:

                                               УСТАНОВИ

                        Апарат управління            Благоустрій

Місяці

к-сть

   Сума

к-сть

Сума

Січень

150

400

1000

2500

Лютий

150

400

750

2000

Березень

150

400

750

2000

Квітень

110

300

560

1500

Травень

110

300

400

1000

Червень

110

300

400

1000

Липень

75

200

400

1000

Серпень

110

300

400

1000

Вересень

110

300

750

2000

Жовтень

110

300

750

2000

Листопад

150

400

750

2000

Грудень

150

400

750

2000

Всього

1485

4000

7660

20000

2. У разі перевищення витрат по використанню ліміту по електроенергії вартість перевитрат відшкодовуватиметься з керівників цих установ.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Чистякову С.В.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                              Н.І. Жежерун

 

                                                                                                                                             

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

Від 21.12.2018 року                                                            №  33 – 8/7

С.Журавка

Про затвердження штатного розпису

працівників бюджетних установ села

на 2019 рік.

        

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1999 року № 758, заслухавши головного бухгалтера Чистякову С.В. щодо штатного розпису працівників бюджетних установ села на 2019 рік, сесія Журавської сільської ради

                                               в и р і ш и л а:

         1. Затвердити типовий штатний розпис працівників бюджетних установ на 2019 рік, зокрема по кожній установі:

Державне управління:

сільський голова          -1

секретар                       -1

головний спеціаліст     -1

спеціаліст                     -1

землевпорядник           -1

техпрацівник                - 1

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Чистякову С.В.

За дорученням сесії

         сільський голова                                                Н.І. Жежерун

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

Від 21.12.2018 року                                                            № 33 - 9/7

С.Журавка

Про затвердження Положення про

преміювання сільського голови

працівників апарату  сільської ради

та працівників , зайнятих обслуговуванням 

сільської ради на 2019 рік.

 

         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади ,органів прокуратури ,судів та інших органів» ,Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  з метою визначення конкретних умов, порядку та розміру преміювання сільського голови працівників апарату  сільської ради та працівників , зайнятих обслуговуванням  сільської ради на 2019 рік , сесія Журавської сільської ради

                                      в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Положення про преміювання сільського голови,

працівників апарату  сільської ради та працівників , зайнятих обслуговуванням  сільської ради на 2019 рік. (Положення додається).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-культурного розвитку села.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                             Н.І. Жежерун

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

                                                                                              від 21.12.2018 року № 33-9/7

                                                                        

Положення

     про преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради та працівників, зайнятих обслуговуванням сільської ради

 

         Положення про преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради та працівників, зайнятих обслуговуванням сільської ради розроблено на підставі статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006  року № 268 «Про упорядкування  структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , судів та інших органів» , наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої  влади, місцевого самоврядування  та їх виконавчих органів , органів прокуратури ,судів та інших органів» та у відповідності до інших нормативно-правових актів України.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає основні критерії, умови та розміри преміювання  сільського голови, працівників апарату сільської ради  та працівників, зайнятих обслуговуванням сільської ради

та має на меті забезпечення стимулюючої ролі премії щодо посилення відповідальності працівників за виконання ними службових обов’язків та більш вимогливого підходу до особистого внеску кожного працівника у здійсненні заходів щодо виконання місцевого бюджету, виконання посадових обов’язків, добросовісного відношення до виконання дорученої ділянки роботи.

1.2. Преміювання сільського голови, працівників апарату сільської ради та працівників, зайнятих обслуговуванням сільської ради проводиться відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи та в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі місячного окладу працівника та в результаті економії фонду оплати праці.

2.ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, УМОВИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

2.1. Виконання в повному обсязі функціональних обов’язків, передбачених Положенням про державну службу в органах місцевого самоврядування та посадовою інструкцією з урахуванням особистої ініціативи, творчого підходу до праці та її ефективності.

2.2. Своєчасне та якісне виконання завдань, передбачених планами роботи сільської ради та виконкому сільської ради.

2.3. Дотримання правил поведінки , внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни.

2.4. Систематична робота над підвищенням свого професійного рівня.

2.5. Своєчасне та якісне виконання особливо важливих разових завдань та доручень сільського голови та представників районних організацій.

2.6. Забезпечення виконання дохідної частини місцевого бюджету .

2.7. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

2.8. Відсутність кредиторської заборгованості по захищених статтях.

2.9. Забезпечення своєчасності та достовірності надання документів у фінансові та інші державні органи.

2.10. Виконання невідкладних завдань  в позаурочний час.

2.11. Премії сільського голови, працівників апарату сільської ради  та працівників, зайнятих обслуговуванням сільської ради нараховуються в відсотковому відношення від нарахованої за місяць заробітної плати по підсумках роботи за фактично відпрацьований час.

2.12.Повністю або частково позбавляються премії працівники, які допустили порушення трудової дисципліни.

3.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИПЛАТА ПРЕМІЙ

3.1. на підставі цього Положення сільський голова отримує премію тільки в результаті рішення сесії сільської ради.

3.2. працівники  апарату сільської ради та працівники, зайняті обслуговуванням сільської ради отримують премію на підставі розпоряджень сільського голови.

4. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗМЕНШЕНИЙ РОЗМІР ПРЕМІЇ

Неякісне або не в повному обсязі виконання функціональних обов’язків, завдань, передбачених планом роботи сільської ради, а також доручень представників районних організацій та сільського голови.

Обґрунтовані зауваження органами місцевого самоврядування, представниками районних організацій, правоохоронними органами на адресу сільського голови , конкретних працівників апарату сільської ради та працівників , зайнятих обслуговуванням сільської ради.

Наявність обґрунтованих скарг громадян на дії сільського голови, працівників апарату сільської ради та працівників , зайнятих обслуговуванням сільської ради, порушення строків та неякісний розгляд письмових та інших звернень громадян.

Недоліки в роботі сільського голови, працівників апарату сільської ради та працівників , зайнятих обслуговуванням сільської ради, зазначених в актах перевірки роботи.

 

 

Секретар                                                                               С.В. Тимошенко

 

 

 

                             

                               ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7  СКЛИКАННЯ

                        Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

 

Від 21.12.2018 року                                                            №  33 - 10/7

С.Журавка

 

Про затвердження Положення

про цільові фонди на 2019 рік.

 

         Відповідно до статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 77 Бюджетного Кодексу України з метою забезпечення належного порядку на території населеного пункту, місць спільного користування, Обеліску Слави, Могили Невідомому Солдату та інших пам*ятників, що знаходяться на території населеного пункту, забезпечення належної роботи служб органу місцевого самоврядування, які виконують функції, непередбачені їх функціональними обов’язками,  сесія Журавської сільської ради  

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Положення про цільові фонди Журавської сільської ради на 2019 рік. (Положення додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-культурного розвитку села.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                                           від 21.12.2018 року

                                                                                                          № 33 -10/7

 

                                                   ПОЛОЖЕННЯ

                      про цільові фонди Журавської сільської ради на 2019 рік

 

1.Загальні положення і мета

1.1   Цільові фонди Журавської сільської ради створюються відповідно до ст. 68 Закону України   « Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2    Основна мета створення цільового фонду сільської ради:

 забезпечення чистоти і порядку на території населених пунктів, що входять до складу сільської ради, місць спільного користування: шляхів, парків, водоймищ та прилеглих до них територій, обелісків Слави та інших пам’ятників, що знаходяться на території населених пунктів.- забезпечення належної роботи служб органу місцевого самоврядування, які виконують функції  не передбачені їхніми функціональними обов’язками.

2.Джерела формування цільового фонду

2.1  Основним джерелом формування цільового фонду сільської ради являються кошти самооподаткування, які справляються з погосподарського двору, по ставці, яка затверджується сходкою села на рік.

Кошти від передачі в оренду майна, яке належить до об’єктів сільської комунальної власності,але не відносяться до бюджетної сфери.

Благодійні і спонсорські внески громадян, підприємств (об’єднань), організаційні установи на виконання завдань передбачених цим положенням.

3.Напрямки використання  цільового фонду

3.1 Кошти використовуються на роботи пов’язані з утриманням в чистоті вулиць, парків, місць спільного користування: пляжів, водоймищ, стадіонів, догляд за чистотою і порядком на кладовищах, які затверджуються на відповідний рік сходкою села.

3.2 Проведення ремонту пам’ятників, споруд, що знаходяться на стадіонах та в інших місцях загального користування .

3.3 Видатки на використання робіт службами місцевого самоврядування, які не пов’язані з їх функціональною діяльністю.

3.4 На утримання об’єктів, що відносяться до сільської комунальної власності,  але не є власністю бюджетних установ.

3.5 На непередбачувані цілі, зокрема придбання новорічних подарунків та основних засобів.

4. Порядок управління коштами, їх облік, фінансування

4.1 Кошти цільового фонду використовуються  в порядку затвердженому  в кошторисі на відповідний рік.

4.2 Розпорядником коштів являється голова виконкому сільської ради, який видає  розпорядження на використання коштів по фінансуванню робіт, послуг чи придбання матеріалів на забезпечення реалізації завдань фонду.

4.3 Кошти обліковуються на рахунку, відкритому у відділенні державного казначейства в районі по доходах по функції 50110000 «Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  та органами виконавчої влади», по видатках по КФК 240900 «Цільові фонди утворені Верховною  Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади».

4.4 Касове виконання проводиться в межах надходження коштів на рахунок. Залишки коштів на рахунках на кінець бюджетного року не закриваються, вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік та використовуються за призначенням.

4.5 Звіт про надходження та використання коштів цільового фонду ради складається головним розпорядником коштів в порядку та за формами призначеними Державним казначейством України.    

 

   Секретар сільської ради                                                 С.В. Тимошенко           

 

                              

                               ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  7  СКЛИКАННЯ

                    Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

 

Від 21.12.2018 року                                                            №  33 - 11/7

С.Журавка

 

Про встановлення розміру частки прибутку

від комунального підприємства, яке підлягає

зарахуванню до місцевого бюджету

 

         Відповідно до пункту 29 статті 26 , статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі п.3 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №  2755-VІ, статті 69 бюджетного кодексу України, заслухавши сільського голову, попередньо розглянувши питання на засіданні постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку села та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сесія Журавської сільської ради

 

                                               в и р і ш и л а:

 

1.Встановити частку чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності   комунального підприємства, яке підлягає зарахуванню до місцевого бюджету в розмірі  15% чистого прибутку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку села.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                            Н.І. Жежерун

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                                       №  33-12 /7

С.Журавка

 

Про затвердження  плану

організаційних

 культурно – масових

 заходів  на 2019 рік

 

 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного відзначення державних та інших свят , заслухавши постійну комісію з питань освіти , охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соцзахисту населення врахувавши пропозиції депутатів  сесія Журавської сільської ради     

в  и  р  і  ш  и  л  а :

1.Затвердити План організаційних та культурно-масових заходів Журавського ЦКД на 2019 рік   (План  додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію освіти , охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соцзахисту населення.

 

За дорученням сесії

    сільський голова                                                Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток № 1

                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                                           від 21.12.2018 року

                                                                                                          № 33 -12/7

 

 

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА МАСОВИХ

ЗАХОДІВ ЖУРАВСЬКОГО   ЦКД НА 2019 РІК

 

СІЧЕНЬ

1-19      Новорічні  та Різдвяні вітання «Віншуємо Вас , вітаєм ,щастя і радості бажаєм!»

22        Інформаційна година до Дня соборності України

                                   ЛЮТИЙ

4          Урочистий мітинг до чергової річниці з дня визволення села від фашистських загарбників.

                                   БЕРЕЗЕНЬ

8        Святковий концерт до Міжнародного жіночого Дня

9          Літературно-музична композиція «Заспівай , Кобзарю, Вічний Заповіт»

                                  

                                   ТРАВЕНЬ

9          Мітинг- реквієм та урочиста хода «Війна і Перемога: біль і пам’ять»

            Участь у Міжнародному літературно-мистецькому святі «Садок вишневий коло хати..» та рацонній виставці образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва  «Чарівний світ достатку і краси».

                                    ЧЕРВЕНЬ

28      Літературна година до Дня Конституції

30       Розважальна програма до Дня молоді

                                   ЛИПЕНЬ

12        Свято села «Зберемо воєдино всю Журавську родину».Народні гуляння.

                                   СЕРПЕНЬ

24     Святковий концерт «Україна – свята і єдина» до Дня Незалежності України.

                                   ЖОВТЕНЬ

14      День захисника вітчизни

                                   ЛИСТОПАД           

10      Відзначення храмового свята

17      Громадські та художні вітання працівникам сільського господарства «Буде хліб – полине й пісня»

21      Літературна година  до Дня Гідності і Свободи

26       Вшанування жертв голодоморів

                                   ГРУДЕНЬ

19       Святковий звітний концерт  до Дня Святого Миколая

            Протягом року: 

Вихідні та святкові дні  --- вечори відпочинку  для молоді , народні гуляння, розважальні програми тощо.

Весільні обряди , професійні свята , концерти – вітання, художньо – поздоровчі телеграми  , розважальні програми .

 

 

Секретар                                                                              С.В.Тимошенко

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

  ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

Від 21.12.2018 року                                                            №  33 - 13/7

С.Журавка

 

  Про внесення змін до рішення сесії

сільської ради від 22.12.2017 року № 23- 13/7

«Про сільський бюджет на 2018 рік».

 

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, п.17 частини І статті 43 та статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в України” сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 

  1. .Пункт 2 викласти в такій редакції :

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 1010700,00 гривень. та спеціальному фонду 2000,00 гривень. згідно з додатком №3, до цього рішення».

2.Пункт 4 викласти в такій редакції

«4.Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення».

3. Пункт 6 викласти в новій редакції :

«6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти нареалізацію регіональних програм у сумі 358670,00 гривень згідно з додатком № 5 доцьогорішення».

  Додатки № 3,4,5,  викласти в новій редакції .

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                         Н.І. Жежерун

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

  ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                            №  33- 14 /7

С.Журавка

 

Про стимулювання посадової

особи  місцевого самоврядування –

сільського голови на 2019 рік

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року в редакції від 12.05.2007 року за № 700, за особистий вклад у роботу органу місцевого самоврядування та врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сесія сільської ради

                                      в и р і ш и л а:

1.     Встановити посадовій особі місцевого самоврядування – сільському голові  премію в розмірі 50% від посадового окладу і відповідних нарахувань  помісячно протягом 2019 року.

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільської ради Чистякову С.В.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                         Н.І. Жежерун

 

 

 

 

                                                                              

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

Від 21.12.2018 року                                                            №  33- 15 /7

С.Журавка

 

Про затвердження сільського бюджету на 2019 рік

 

                Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,  Журавська  сільська рада   

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Визначити на 2019  рік:

 

доходи  бюджету села у сумі 850400  гривень, у тому числі доходи загального фонду  бюджету села - 848400 гривень ,доходи спеціального фонду бюджету села  2000 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

 

видатки   бюджету села у сумі   850400 гривень, у тому числі видатки загального фонду   бюджету  села  –  848400  гривень; видатки спеціального фонду бюджету села 2000 гривень;

 

оборотний   касовий  залишок бюджетних коштів   бюджету  села у розмірі  100  гривень, що становить  0,01  відсотків  видатків  загального  фонду    бюджету села, визначених цим пунктом;

 

2. Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів                   бюджету  села на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком №  2 ,  до цього рішення.

 

3. Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  села на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 105000 гривень,  згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

4. Установити, що у загальному фонді    бюджету села  на 2019 рік:

 

-до доходів загального фонду  бюджету села  належать доходи, визначені статями 69 Бюджетного кодексу України;

 

-джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статями  15, 72  та 73  Бюджетного кодексу України щодо бюджету села.

 

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України

захищеними  видатками   бюджету села  видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Виконавчий комітет Журавської сільської ради здійснюватиме   у   2019 році  на  конкурсних  засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів   бюджету  села на депозитах або шляхом  придбання цінних паперів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

7. Виконавчий комітет сільської ради здійснюватиме позики на покриття тимчасових касових розривів   бюджету  села , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 

8. Виконавчий комітет Журавської сільської ради на  виконання норм  статті  20  Бюджетного кодексу України забезпечить:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснить управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечить доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснить публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

 

оприлюднить паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) забезпечить у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

9. В процесі  виконання  бюджету села дозволити виконавчому комітету сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених цим рішенням, за тимчасовою функціональною класифікацією видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу  головного розпорядника коштів  бюджету  села, збільшення бюджетних призначень  на видатки  розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання та навпаки по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням з постійною комісією з питань планування місцевого бюджету та фінансів та соціально-економічного розвитку, з  послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

10. Рішення набарає чинності з   01.01.2019 року.

 

11. Додатки 1, 2, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

12. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на сайті  Журавської сільської ради  juravka.gor-vlada.gov.ua/

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів соціально – економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії             

сільський голова                                                         Н.І. Жежерун

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

  ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22.12.2017 року                                                            №  33 - 16/7

С.Журавка

 

Про внесення змін до рішення

Журавської сільської ради від  

27.06.2018 року № 29-4/7

«Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік».

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із набранням чинності ЗУ від 10.07.2018 р. № 2497-VIII «Про внесення змін до ПКУ та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» , яким внесено зміни до статті 273 Податкового кодексу України , заслухавши інформацію сільського голови , з метою наповнення місцевого бюджету сесія сільської ради

вирішила:

 

1.Внести зміни до додатку № 3.1 до Типового Положення про оподаткування платою за землю , затвердженого рішенням сесії Журавської сільської ради від 27.06.2018 року № 29-4/7 та встановити податок для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг та податок для іншого лісогосподарського  призначення в розмірі 3%.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію планування місцевого бюджету , фінансів ,соціально-економічного та культурного розвитку села.

 

 

        

За дорученням сесії             

сільський голова                                                         Н.І. Жежерун

 

 

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 

-

-

-

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення

х

х

х

х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)  

х

х

х

х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 

-

-

-

-

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 

-

-

-

-

06.03

Для інших оздоровчих цілей 

-

-

-

-

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

07

Землі рекреаційного призначення

х

х

х

х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення  

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва 

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва  

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

х

х

х

х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини  

-

-

-

-

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів 

-

-

-

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення 

-

-

-

-

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

-

-

-

-

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

 

 

3,000

3,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

 

 

3,000

3,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

 

 

 

 

10

Землі водного фонду

х

х

х

х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами 

1,500

1,500

1,500

1,500

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 21.12.2018 року                                                            №  33 - 17/VІІ

С.Журавка

 

Про затвердження плану роботи

Журавської сільської ради та

Виконавчого комітету на

І-й квартал 2019 року.

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря сільської ради Тимошенко С.В. про планування роботи сільської ради та її виконавчого комітету на І-й квартал 2019 року, сесія Журавської сільської ради

 

                                      в и р і ш и л а:

 

         1. Затвердити план роботи сільської ради та виконавчого комітету на

 І-й квартал  2019 року. (План додається.)

 

         2. Забезпечити розгляд питань на сесії сільської ради та засіданнях виконавчого комітету відповідно до затвердженого плану.

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради Тимошенко С.В.

 

 

         За дорученням сесії

         сільський голова                                               Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                              до рішення сільської ради

                                                                                                           від 21.12.2018 року

                                                                                                          № 33 -17/7

 

 

 

 

П Л А Н

 

РОБОТИ     ЖУРАВСЬКОЇ    СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

 

НА   І  КВАРТАЛ     2019  РОКУ

 

Січень 2019 року

 

1. Про виконання сільського бюджету за 2018 рік.           

Постійна комісія з питань фінансів та планування бюджету

Чистякова С.В. – гол. бухгалтер

2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту за 2018 рік

Постійна комісія з питань фінансів та планування бюджету

Чистякова С.В. – гол. бухгалтер

 

П  Л  А  Н

РОБОТИ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  ЖУРАВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

НА   І КВАРТАЛ   2019 РОКУ

 

 

Січень

1. Про затвердження сільського бюджету за 2018 рік.

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку села за 2018 рік.

3. Про аналіз роботи зі зверненнями громадян протягом 2018 року.

4. Про хід виконання розпоряджень та доручень органів вищої влади.

5. Про розгляд заяв громадян.

Чистякова С.В. – гол.бух. с/ради

 

Жежерун Н.І.. – сільський голова

 

 

Тимошенко С.В. - секретар

 

 

 

Чистякова С.В. – гол.бух. с/ради

Жежерун Н.І. – сільський голова

 

 

Тимошенко С.В. - секретар

 

 

Лютий

1. Про статистичний облік громадян, які постійно, або тимчасово проживають на території села.

 2.Про хід виконання розпоряджень та доручень органів вищої влади.  

Тимошенко С.В.- секретар

 

Тимошенко С.В.- секретар

 

 

 

Тимошенко С.В.- секретар

 

Тимошеко С.В.- секретар

 

 

 

Березень

1. Про забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та аналіз розгляду звернень громадян протягом І-го кварталу 2019 року.

 

2. Про хід виконання Програми «Благоустрій»

 

3. Про хід виконання розпоряджень та доручень органів вищої влади.   

Тимошенко С.В..- секретар

 

 

 

Жежерун Н.І.. – сільський голова

 

Тимошенко С.В.- секретар

 

Тимошенко С.В.- секретар

 

 

 

Жежерун Н.І.. – сільський голова

 

Тимошенко С.В.- секретар

 

 

 

 

 

Секретар                                                                               С.В. Тимошенко

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА  РОБОТА

 

 

1. Відзначення Дня пам*яті Героїв Крут.

                        Виконавчий комітет

                        29-31 січня 2019 року

2. Організація та відзначення 74-ї річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників.

                        Виконавчий комітет

                        08.02.2019 року

3. Святкування Міжнародного жіночого дня

                        Виконавчий комітет

08.03.2019 року

4. Відзначення Шевченківських днів «В сім*ї вольній, новій...»

                        Виконавчий комітет

09.03.2019 року

 

 

ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ

 

 

1.Організація прийому громадян сільським головою .

Протягом кварталу

Жежерун Н.І..

2. Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

                        Січень

                        Жежерун Н.І.. – сільський голова

 

 

 

Секретар                                                                               С.В. Тимошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 21.12.2018 року                                                                                     № 33- 18/7

С.Журавка

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

у с. Журавка Городищенського району, Черкаської області .

 

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця  Соборна, 3.

1.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0169  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 3 у комунальну власність Журавської сільської ради.

1.2. Передати у приватну власність гр. Романенко Ользі Федорівні

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0169 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 3.

 

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 5.

2.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0170 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 5 у комунальну власність Журавської сільської ради.

2.2. Передати у приватну власність гр. Романенку Дмитру Дмитровичу

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0170 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 5.

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 39.

3.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0153 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 39 у комунальну власність Журавської сільської ради.

3.2. Передати у приватну власність гр. Кугай Надії Дмитрівні

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0153 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 39.

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 28.

4.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0164 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 28 у комунальну власність Журавської сільської ради.

4.2. Передати у приватну власність гр. Хворостенку Олександру Олександровичу

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0164 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Ярослава Мудрого, 28.

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, провул. Ярмарковий, 10.

5.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,1130 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0163 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, провул. Ярмарковий, 10 у комунальну власність Журавської сільської ради.

5.2. Передати у приватну власність гр. Пилипенку Віталію Анатолійовичу

земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0163 за адресою с.Журавка, Городищенського району, провул. Ярмарковий , 10.

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 42.

6.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,1355 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0175 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 42 у комунальну власність Журавської сільської ради.

6.2. Передати у приватну власність громадянам Ковтун Галині Володимирівні та Томіленку Тарасу Володимировичу земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0175 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вул. Шевченка , 42..

 

7.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,1092 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Молодіжна, 9.

7.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,1092 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0154  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Молодіжна, 9 у комунальну власність Журавської сільської ради.

7.2. Передати у приватну власність громадянці Пугач Наталії Антонівні земельну ділянку площею 0,1092 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим  № 7120383000:01:001:0154 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вул.Молодіжна , 9.

 

8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,1332 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Молодіжна, 11.

8.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,1332 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0157  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Молодіжна, 11 у комунальну власність Журавської сільської ради.

8.2. Передати у приватну власність громадянину Ласкавому Володимиру Олексійовичу земельну ділянку площею 0,1332 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим  № 7120383000:01:001:0157 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вул.Молодіжна , 11.

 

9.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,2499 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 36.

9.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,2499 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0148  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Шевченка, 36 у комунальну власність Журавської сільської ради.

9.2. Передати у приватну власність громадянці Каракай Ганні Прокопівні земельну ділянку площею 0,2499 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим  № 7120383000:01:001:0148 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вул. Шевченка , 36.

 

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                           ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 21.12.2018 року                                                                                     № 33-19 /7

С.Журавка/

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Осадчій Людмилі Іванівні  площею 0,2500 га у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Журавка, вул. Соборна, 13, Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 13.

1.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0181  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 13 у комунальну власність Журавської сільської ради.

1.2. Передати у приватну власність гр. Осадчій Людмилі Іванівні

земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0181 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 13.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

                                                                                             

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

                                                                                 

                                                                     

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                          ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 21.12.2018 року                                                                                     № 33-20 /7

С.Журавка

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Завгородній Аллі Федорівні  площею 0,0800 га у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Журавка, вул. Соборна, 25, Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 25.

1.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,0800 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0166  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 25 у комунальну власність Журавської сільської ради.

1.2. Передати у приватну власність гр. Завгородній Аллі Федорівні

земельну ділянку площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0166 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Соборна, 25.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

                                                                                             

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

 

                                                                      

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                           ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 21.12.2018 року                                                                                     № 33- 21/7

С.Журавка/

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шаповал Марії Вікторівні  площею 0,2500 га у власність  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Журавка, вул. Заслонова, 9а, Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                             В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та визначення кадастрового номера земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Заслонова, 9а.

1.1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,2500 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0165  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Заслонова, 9а у комунальну власність Журавської сільської ради.

1.2. Передати у приватну власність гр. Шаповал Марії Вікторівні

земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0165 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Заслонова, 9а.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

                                                                                             

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

                       

 

                                                                                             

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                          ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-22 /7

С.Журавка

 

Про затвердження документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність гр. Жежеруну Станіславу Борисовичу площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Журавка, вул. Соборна, 53  Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП  Український Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. Шаха ДП «Укргеоінформ»,  сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Жежеруну Станіславу Борисовичу для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Журавка, вул. Соборна, 53  Городищенського району, Черкаської області  загальною площею 0,2500 га , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «02.01.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0173, в межах Журавської  сільської ради.

1.1. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га, яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборна , 53, згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «02.01.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0173, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Жежеруну С.Б. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Журавка, вул. Соборна, 53  Городищенського району, Черкаської області.

 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

                                  

                                  

                                                                                 

                                                                     

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                          ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від 21.12.2018 року                                                                                     № 33- 23/7

С.Журавка

Про затвердження документації із  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства у межах с. Журавка, Городищенського району, Черкаської області

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП  Український Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. Шаха ДП «Укргеоінформ» та ФОП Ю.М. Біляєв ,  сесія Журавської сільської ради

                                                           ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Адомському Анатолію Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,0000 га. яка знаходиться в с.Тихі Верби, по  вул. П. Гулака-Артемовського , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:002:0008, в межах Журавської  сільської ради.

1.1. Передати земельну ділянку площею 2,0000 га. яка знаходиться в с.Тихі Верби, по  вул.

П. Гулака-Артемовського , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:002:0008, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Адомському Анатолію Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства. 

 

 2. Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Романенку Дмитру Дмитровичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,6000 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Ярослава Мудрого , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0180, в межах Журавської  сільської ради.

2.1. Передати земельну ділянку площею 1,6000 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборна , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0180, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Романенку Д.Д. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

3.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Томіленко Марії Андронівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,1919 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0167, в межах Журавської  сільської ради.

3.1. Передати земельну ділянку площею 0,1919 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0167, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Томіленко М. А. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

4.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Михайловій Катерині Василівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3500 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0160, в межах Журавської  сільської ради.

4.1. Передати земельну ділянку площею 0,3500 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0160, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Михайловій К.В. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

5.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Хворостенку Руслану Олександровичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4001 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Симиренківській , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0178, в межах Журавської  сільської ради.

5.1. Передати земельну ділянку площею 0,4001 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Симиренківській , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0178, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Хворостенку Р.О. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

6.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Ласкавому Олександру Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,5705 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0168, в межах Журавської  сільської ради.

6.1. Передати земельну ділянку площею 0,5705 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0168, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Ласкавому О.В.. для  ведення особистого селянського  господарства. 

7.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Підгірній Катерині Юхимівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4727 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0171, в межах Журавської  сільської ради.

7.1. Передати земельну ділянку площею 0,4727 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка, згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0171, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Підгірній К.Ю. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

8.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Кугай Надії Дмитрівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4400 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0155, в межах Журавської  сільської ради.

8.1. Передати земельну ділянку площею 0,4400 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Шевченка, згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0155, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Кугай Н.Д. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

9.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Пилипенку Віталію Анатолійовичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8472 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  провул. Ярмарковому , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0156, в межах Журавської  сільської ради.

9.1. Передати земельну ділянку площею 0,8472 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  провул. Ярмарковому , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0156, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Пилипенку В.А. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

10.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Харченко Наталі Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,5675 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Л. Правика , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0159, в межах Журавської  сільської ради.

10.1. Передати земельну ділянку площею 0,5675 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Лейтенанта Правика , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0159, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Харченко Н.В. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

11.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Харченко Наталі Володимирівні для  ведення індивідуального садівництва загальною площею 0,1200 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Молодіжній , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0172, в межах Журавської  сільської ради.

11.1. Передати земельну ділянку площею 0,1200 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Молодіжній , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0172, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Харченко Н.В. для  ведення індивідуального садівництва. 

 

12.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Лісовій Зінаїді Іванівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,8861 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Берегового , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0158, в межах Журавської  сільської ради.

12.1. Передати земельну ділянку площею 0,8861 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Берегового , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0158, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Лісовій З.І. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

13.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Ласкавому Сергію Миколайовичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,7116 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Берегового , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0174, в межах Журавської  сільської ради.

13.1. Передати земельну ділянку площею 0,7116 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  

вул. Берегового , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0174, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Ласкавому С.М. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

14.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Хворостенку Олександру Олександровичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4163 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Я. Мудрого , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0182, в межах Журавської  сільської ради.

14.1. Передати земельну ділянку площею 0,4163 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  

вул. Я. Мудрого , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0182, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Хворостенку О.О. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

15.Затвердити  документацію із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянину Ласкавому Володимиру Олексійовичу для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4457 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул.Заслонова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0182, в межах Журавської  сільської ради.

15.1. Передати земельну ділянку площею 0,4457 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  

вул. Заслонова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0182, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Ласкавому В.О. для  ведення особистого селянського  господарства. 

 

16.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                           ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-24 /7

С.Журавка

 

Про затвердження документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення у власність гр. Соловей Євгенії Луківні площею 0,2273 га для ведення особистого селянського господарства у межах с. Журавка, вул. Заслонова Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП  Український Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. Шаха ДП «Укргеоінформ»,  сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Соловей Євгенії Луківні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,2273 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Заслонова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0179, в межах Журавської  сільської ради.

1.1. Передати земельну ділянку площею 0,2273 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Заслонова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0179, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Соловей Є Л. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                          ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-25 /7

С.Журавка

 

Про затвердження документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення у власність гр. Жежерун Надії Іванівні площею 0,4893 га для ведення особистого селянського господарства у межах с. Журавка, вул. Соборна  Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявні проекти із землеустрою щодо відведення земельних  ділянок , виготовлені ДП  Український Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім. Шаха ДП «Укргеоінформ»,  сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Жежерун Надії Іванівні для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,4893 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборна , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0177, в межах Журавської  сільської ради.

1.1. Передати земельну ділянку площею 0,4893 га. яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Соборні , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0177, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Жежерун Н.І. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                             ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-26 /7

С.Журавка

 

Про затвердження документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення у власність гр. Каракай Катерині Олексіївні площею 0,3162 га для ведення особистого селянського господарства у межах с. Журавка, вул. Польова  Городищенського району, Черкаської області.

 

Відповідно до статей  12,33,118,121,125,126  Земельного Кодексу України,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши наявний проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки , виготовлений ФОП  Ю.М. Біляєв ,  сесія Журавської сільської ради

 

                                                           ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити проект із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність громадянці Каракай Катерині Олексіївні  для  ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,3162 га, яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Польова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0161, в межах Журавської  сільської ради.

1.1. Передати земельну ділянку площею 0,3162 га,  яка знаходиться в с.Журавка, по  вул. Польова , згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р.   № 548  /секція А, підрозділ «01.03.» /, кадастровий номер земельної ділянки 7120383000:01:001:0161, в межах Журавської  сільської ради у власність гр. Каракай К.О. для  ведення особистого селянського господарства. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

           

 

                                  

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                              ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-27/7

С.Журавка

 

Про надання дозволу  громадянам на виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та згоди на відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Журавка Городищенського району, Черкаської області.

            Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Конституцією України, ст.ст. 12, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про  землеустрій», розглянувши заяви громадян, зважаючи на наявну земельно-кадастрову документацію, рекомендації членів постійної комісії з питань землеустрою та охорони навколишнього  середовища,  Журавська сільська рада

                                                           в и р і ш и л а:

  1. Надати дозвіли на виготовлення технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та згоду на відновлення  меж земельних ділянок у власність громадянам:

- Сторчова Марія Валентинівна - 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Польова, 10;

 

Соловей Валентина Олексіївна – 0,25 га - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по провул. Вишневий, 10;

Соловей Роман Анатолійович – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по провул. Героїв війни, 2;

Мельник Надія Павлівна, Майстренко Людмила Павлівна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Ярослава Мудрого, 10 (спільна сумісна власність);

Волочай Явдокія Дмитрівна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Жежеруна, 12;

Гордієнко Зінаїда Карпівна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Заслонова, 24;

Семененко Раїса Луківна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Заслонова, 6;

Романенко Микола Пилипович – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по провул. Тихий, 4;

Харченко Лідія Кіндратівна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Братів Ласкавих, 26;

Хорунжа Світлана Михайлівна – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Жежеруна, 7;

Жежерун Микола Іванович – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Шевченка, 3;

Соловей Олексій Миколайович – 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району по вул. Жежеруна, 3

 

       

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                     

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

                                                              ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-28/7

С.Журавка

 

Про передачу у приватну власність гр. Бурачуку Василю Георгійовичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд у с. Журавка Городищенського району, Черкаської області по вул. Лейтенанта Правика, 16, кад. № 7120383000:01:001:0140.

 

Відповідно до ст.12,19,20,38,39,40,71,78,79-1,81,83,112,116,118,121,122,125,126,186, 186-1 Земельного Кодексу України, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 року №15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», ст..ст. 16,21 розділ VІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр» та постанови КМУ №1051 від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ст..ст. 8,19,20,22,25,50 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв”язку з їх розмежуванням»  № 233-VІІ від 14.05.2013 р., ознайомившись із наявною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та визначення кадастрового номера, заслухавши висновки земельної комісії, Журавська сільська рада                                             В И Р І Ш И Л А:

 

1. Прийняти нерухоме майно (земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим

№ 7120383000:01:001:0140  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Лейтенанта Правика, 16 у комунальну власність Журавської сільської ради.

2. Передати у приватну власність гр. Бурачуку Василю Георгійовичу

земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд з кадастровим № 7120383000:01:001:0140 за адресою с.Журавка, Городищенського району, вулиця Лейтенанта Правика, 16.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

                                                                                 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                  Н.І. Жежерун

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                              ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-29/7

С.Журавка

 

Про розгляд заяви гр. Артеменко Аліни Романівни щодо надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та згоди на відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,25 га  у с. Журавка, вул. Шевченка,63,  Городищенського району, Черкаської області.

 

            Відповідно  до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.120 Земельного Кодексу України «Перехід права власності на земельну ділянку у разі набуття права на житловий будинок, будівлю або споруду» та у зв*язку із відсутністю у гр. Артеменко А.Р.  правовстановлюючих документів на житловий будинок по вул. Шевченка, 63 у с. Журавка Городищенського району, сесія Журавської сільської ради

 

                                                           в и р і ш и л а:

 

  1. Заяву гр. Артеменко Аліни Романівни щодо надання дозволу на виготовлення

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та згоди на відновлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,25 га  у с. Журавка, вул. Шевченка,63,  Городищенського району, Черкаської області – залишити без задоволення.

  1. Рекомендувати гр. Артеменко А.Р. виготовити правовстановлюючі документи

на житловий будинок за вищевказаною адресою.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                               ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-30/7

С.Журавка

 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність громадянам

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12 ,19, 20, 22, 33, 38, 39, 40, 60, 61, 63, 71, 78, 79, 79-1, 81, 83, 93, 112, 113, 114, 116, 118, 120 Земельного Кодексу України, ст.ст. 16, 21 розділу VІІ прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про державний земельний кадастр» та постанови № 1051 від 17.10.2012 р. КМУ «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв*язку з їх розмежуванням» № 233- VІІ від 14.05.2013 р., ЗУ «Про землеустрій» ст.ст. 8, 19, 20, 22, 25, 50, розглянувши заяви громадян по вирішенню земельних відносин та заслухавши висновки земельної комісії, сесія Журавської сільської ради     

                                               ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл  на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (рілля) громадянам у межах  

с. Журавка згідно з поданими заявами, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», які знаходяться у фактичному користуванні громадян:

 

- Сторчова Марія Валентинівнаорієнтовною площею 0,35 га, у т.ч.

0,35 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Польова;

- Соловей Валентина Олексіївнаорієнтовною площею 0,40 га, у т.ч.

0,40 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район провул. Вишневий;

- Мельник Надія Павлівнаорієнтовною площею 0,35 га, у т.ч.

0,35 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Ярослава Мудрого;

- Майстренко Людмила Павлівнаорієнтовною площею 0,30 га, у т.ч.

0,30 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Ярослава Мудрого;

- Гордієнко Зінаїда Карпівнаорієнтовною площею 0,42 га, у т.ч.

0,42 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Заслонова;

- Семененко Раїса Луківнаорієнтовною площею 0,15 га, у т.ч.

0,15 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Заслонова;

- Шаповал Роман Миколайовичорієнтовною площею 0,75 га, у т.ч.

0,75 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Лейтенанта Правика;

- Романенко Микола Пилиповичорієнтовною площею 1,40 га, у т.ч.

1,40 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район провул. Тихий;

- Романенко Ніна Василівнаорієнтовною площею 0,40 га, у т.ч.

0,40 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Берегового;

- Діденко Максим Леонідовичорієнтовною площею 0,35 га, у т.ч.

0,35 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Соборна;

- Діденко Анастасія Леонідівнаорієнтовною площею 0,45 га, у т.ч.

0,45 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Соборна;

- Харченко Лідія Кіндратівнаорієнтовною площею 0,35 га, у т.ч.

0,35 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Братів Ласкавих;

- Харченко Олександра Василівнаорієнтовною площею 0,15 га, у т.ч.

0,15 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Братів Ласкавих;

- Якімова Ірина Миколаївнаорієнтовною площею 0,30 га, у т.ч.

0,30 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Жежеруна;

- Недоступ Галина Іванівнаорієнтовною площею 1,00 га, у т.ч.

1,00 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Ярослава Мудрого;

- Нечипоренко Олександр Васильовичорієнтовною площею 0,30 га, у т.ч.

0,30 га - для ведення осг у с. Журавка Городищенський район вул. Жежеруна;

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

                                                              ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-31/7

С.Журавка

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність громадянам

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12 ,19, 20, 22, 33, 38, 39, 40, 60, 61, 63, 71, 78, 79, 79-1, 81, 83, 93, 112, 113, 114, 116, 118, 120 Земельного Кодексу України, ст.ст. 16, 21 розділу VІІ прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про державний земельний кадастр» та постанови № 1051 від 17.10.2012 р. КМУ «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв*язку з їх розмежуванням» № 233- VІІ від 14.05.2013 р., ЗУ «Про землеустрій» ст.ст. 8, 19, 20, 22, 25, 50, розглянувши заяви громадян по вирішенню земельних відносин та заслухавши висновки земельної комісії, сесія Журавської сільської ради     

                                               ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 29.12.2017 року № 24-16/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, припинення права користування земельними ділянками».

 

2. Надати дозвіл  на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (рілля) громадянам у межах  

с. Журавка згідно з поданими заявами, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», які знаходяться у фактичному користуванні громадян:

- Осадчий Роман Степановичорієнтовною площею 0,12 га, у т.ч.

0,12 га - для ведення індивідуального садівництва у с. Журавка Городищенський район вул. Польова, 8;

- Осадча Ольга Олексіївнаорієнтовною площею 0,12 га, у т.ч.

0,12 га - для ведення індивідуального садівництва у с. Журавка Городищенський район вул. Польова, 8.

- Осадчий Ярослав Романович

0,12 га - для ведення індивідуального садівництва у с. Журавка Городищенський район вул. Польова, 8;

0,60 га – для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка Городищенський район вул. Польова.

 

3. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 21.05.2018 року № 28-8/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, припинення права користування земельними ділянками».

4. Надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (рілля)  у межах  

с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», які знаходяться у фактичному користуванні громадянки:

- Артеменко Аліна Романівна – орієнтовною площею 0,42 га, у т. ч.:

0,42 га – для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка Городищенський район вул. Шевченка.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун            

                                                                     

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

                                                              ПРОЕКТ    РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-32/7

С.Журавка

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у власність громадянам

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12 ,19, 20, 22, 33, 38, 39, 40, 60, 61, 63, 71, 78, 79, 79-1, 81, 83, 93, 112, 113, 114, 116, 118, 120 Земельного Кодексу України, ст.ст. 16, 21 розділу VІІ прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про державний земельний кадастр» та постанови № 1051 від 17.10.2012 р. КМУ «Про затвердження порядку ведення Державного земельного кадастру», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності у зв*язку з їх розмежуванням» № 233- VІІ від 14.05.2013 р., ЗУ «Про землеустрій» ст.ст. 8, 19, 20, 22, 25, 50, розглянувши заяви громадян по вирішенню земельних відносин та заслухавши висновки земельної комісії, сесія Журавської сільської ради     

                                               ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 20.01.2018 року № 25-2/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  1,00 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Ярослава Мудрого  у приватну власність гр. Каракай Катерині Олексіївні та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Каракай Тетяна Степанівна – орієнтовною площею 0,35 га, у т. ч.:

0,35 га – для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка Городищенський район вул. Ярослава Мудрого.

 

2. Відмінити рішення Журавської сільської ради від 14.07.2017 року № 19-6/7 «Про надання дозволів на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність» у частині надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:  0,46 га для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка по вул. Лейтенанта Правика  у приватну власність гр. Каракай Юлії Григорівні та надати дозвіл  на розробку проекту із землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки  у приватну власність  у межах с. Журавка згідно з поданою заявою, врахувавши всі наявні обмеження (обтяження) відповідно до глави 18 ЗКУ на підставі ст.ст. 5, 6, 17,25, 26, 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», яка знаходиться у фактичному користуванні :

- Пустовойт Таїсія Петрівна - орієнтовною площею 0,35 га, у т. ч.:

0,35 га – для ведення особистого селянського господарства у с. Журавка Городищенський район вул. Лейтенанта Правика;

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                     

 

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Городищенського району  Черкаської області

 

                                                               ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

Від  21.12.2018 року                                                                                    № 33-33/7

С.Журавка

 

Про розгляд листа Городищенського відділу Держгеокадастру у Черкаській області щодо виготовлення «Проекту землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж» с. Журавка Городищенського району Черкаської області.

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв*язку з відсутністю уточнення картографічного матеріалу щодо встановлення меж населеного пункту та з метою створення сприятливих умов територіального розвитку, забезпечення ефективного використання  потенціалу території із збереженням природних ландшафтів, керуючись Земельним Кодексом України, Законами Україїни «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши лист Городищенського відділу Держгеокадастру у Черкаській області щодо виготовлення «Проекту землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж» с. Журавка Городищенського району Черкаської області, Журавська сільська рада

 

                                                           в и р і ш и л а:

1. При уточненні дохідної частини сільського бюджету та при наявності вільних коштів, забезпечити протягом 2019 року виділення коштів орієнтовною сумою 30 (тридцять) тисяч грн. на виготовлення «Проекту землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж» с. Журавка Городищенського району Черкаської області.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

 

 

 

 

За дорученням сесії

сільський голова                                                                   Н.І. Жежерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

ЖУРАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 7 СКЛИКАННЯ

Городищенського району  Черкаської області

 

 ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

Від  21.12.2018 року                                                                     № 33-34/7

С.Журавка

 

Про звернення депутатів

Журавської сільської ради

до органів вищої влади щодо

надання допомоги

на розвиток сільської медицини.

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв*язку з відсутністю банку найнеобхідніших медичних матеріалів в сільському  ФАПі , Журавська сільська рада

                                               в и р і ш и л а:

 

1.Звернутися з листом-проханням щодо надання допомоги в забезпеченні сільського  ФАПу  медичними матеріалами , а саме:

    - електрокардіографом з інтерпретацією;

    - кисневим концентратором портативним ;

    - футляром-укладкою швидкої допомоги.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

 

За дорученням сесії

сільський голова                                               Н.І. Жежерун